Pedigree map of Freifrau Fanny von Mendelssohn-Bartholdy